Falak4

Mike Oldfield: Árnyék a falon
Mint rabbal, úgy vélekedj velem, S balga bolondnak bólintsd csak nevem
Rám, akár örök vesztesre tekints, S miként használt szerszámnak, tétován tovaints.
Hagyj éhezni, ha üres e gyomor hol hűs, halott nyomor tesz túl törvényed akaratán.
Így legyek kósza árnyék elméd sejtelmes falán, Így légy kósza árnyék elmém siralmas sarán.